Bästa medlem

Vi i valberedningen är glada att Du läser detta. Det är nämligen Du, som är medlem och använder din rösträtt på årsmötet, som bestämmer vilka vi i valberedningen är.

 

Valberedningen består av tre personer valda vid SBBKs årsmöte. Vår huvuduppgift är att vid nästa årsmöte presentera och föreslå kandidater, som vi tycker att de närvarande vid årsmötet, bör välja in i SBBKs styrelse. Valberedningen väljs på årsmötet och är underordnad årsmötet och inte styrelsen.

 

Vilka är vi?

 

Valberedningens nytillträdda ordförande är Helena Lindström. Övriga ledamöter är Bitte Andersson och Staffan Ternby. Se presentationen av oss under ”Valberedning” på hemsidan.

 

Vad gör vi?

 

Det finns en instruktion som tagits fram för att valberedningen tillsammans med medlemmarna och klubbledningen ska kunna ha en gemensam uppfattning om hur det bör gå till att söka och välja personer till olika positioner inom styrelsen. Denna instruktion hittar du under rubriken ”Valberedning” på SBBKs hemsida.

 

Valberedningsarbetet utvecklas, precis som hela SBBK, hela tiden. Du som medlem kan påverka detta genom att ta chansen och komma med förslag på personer som du tror skulle kunna stötta SBBK i att ständigt vara en av Sveriges bästa idrottsföreningar.

 

Vår uppgift i valberedningen är att få insikt i vilka kompetenser styrelsen behöver inför nästa verksamhetsår. Vi sammanställer sedan inkommande förslag, gör en bedömning av de föreslagna kandidaterna och kontaktar dem som matchar uppkomna behov bäst. Med kandidaterna tar vi en dialog för att ta reda på i vilken omfattning de har lust och möjlighet att delta i ledningen av klubbarbetet.

 

Har du personförslag till Styrelse eller Valberedning, tveka inte att kontakta oss.

 

I övrigt är du välkommen med frågor och synpunkter i stort såväl som smått.

 

Kontaktuppgifter finns under Valberedningen på hemsidan.