Mötesplats Södertälje

 
Under sex veckor i sommar, i åtta olika stadsdelar i Södertälje, kommer flera organisationer att samverka för att skapa trygga och attraktiva mötesplatser för barn och ungdomar, med rörelse och fysisk aktivitet i fokus. Allt kostnadsfritt för deltagarna.

 

Vecka 24 – 29, måndag-fredag, kommer det att arrangeras mötesplatser med fysiska aktiviteter på platser där ungdomar redan befinner sig. Platserna kommer vara olika varje dag och rotera på totalt åtta olika platser i Södertälje. Det kommer arrangeras både idrottsaktivitet och andra sociala aktiviteter tillsammans med fritidsgårdarna i Södertälje – allt kostnadsfritt för deltagarna.

 

 

Ledare på plats kommer dels vara utbildade feriearbetare, äldre ungdomar som själva är från Södertälje, dels äldre vuxna från de samverkande organisationerna.

 

Under våren har det genomförts intervjuer med barn och ungdomar från olika delar av Södertälje för att ungdomarna själva ska få vara med och påverka utformningen av upplägget för Mötesplats Södertälje.

 

Bakom initiativet står Södertälje kommun, Södertälje Basketbollklubb, Telgekoncernen och Södertälje City. Dessutom är Ung Fritid, Feriepraktiken, Näringslivsavdelningen, Södertälje Futsal Club, IUG och Jam dansstudio alla aktiva samverkanspartners i Mötesplats Södertälje.

  

Alla organisationer i satsningen har samma målsättning - att bidra till ökad rörelse, meningsfull fritid samt trygga och attraktiva mötesplatser för barn och ungdomar i Södertälje.

 

Du kan följa allt inför och under sommaren på Mötesplats Södertäljes Instagram: @mötesplatssodertalje.

  

Kontakt:

Alexander Wikner
Projektledare Mötesplats Södertälje
motesplatssodertalje@sbbk.se alt. +46 70 274 11 37