Förord och innehållsförteckning

Förord     

Läroplanen ska fungera som underlag och stöd för coacher inom SBBK och vara användbar från smurfnivå upp till elitnivå. Planen består av sju flikar och ska kontinuerligt byggas på och förbättras. Den är ett levande dokument.

Läroplanen kommer att finnas på SBBKs hemsida.

Läroplanen ska vara användbar för utbildning och utveckling.

Mer omfattande dokument anges här med aktuella länkar.

I planen finns även SBBKs värdegrund, som skall signeras av ledarna för alla SBBK-lag.

I läroplansgruppen ingår för närvarande: Rolf Skuncke, Jeanette Johansson Wandell, Jan-Lennart Andersson, Christian Önfelt, Peter Sund, Alexander Wikner, Andreas Enberg och Tobias Andersson.

Innehållsförteckning Läroplan  

1 Vision, Mål och Värdegrund 
1.1 Vision 
1.2 Mål 
1.3 Värdegrund 

2 Verksamhetsstruktur 
2.1 Verksamhetsbild
2.2.1 Årscykel Breddlag
2.2.2 Årscykel EF-lag
2.3 SBBK-modellen
2.4 Sportråd
2.5 Spelarråd
2.6 Lagledarråd
2.7 Öppen verksamhet åk 5
2.8 Lagindelning åk 6

3 Kontrakt 
3.1 Kontrakt Breddledare
3.2 Kontrakt EF-ledare 

4 Administrativa checklistor 
4.1 Checklista Breddledare
4.2 Checklista EF-ledare 

5 Hälsofrågor 
5.1 Kost & Hälsa
5.2.1 Medicinskt stöd Elitspelare
5.2.2 Medicinskt stöd EF-spelare
5.2.3 Medicinskt stöd Breddspelare
5.2.4 Medicinsk information till spelare/ledare
5.2.5 Hjärnskakning - hjärnplattan
5.2.6 Frågeformulär hjärtscreening
5
.2.7 Ätstörningar
5.3 Doping 

6 Spelet 

7 Utbildning 

7.1-7.2 Funktionärs- och ledarutbildningar

7.3 SBBF Basketutbildning 2.0