Doping 

SBBK tar kraftfullt avstånd från doping. Det är fusk och den som dopar sig
kan utsätta sig för betydande medicinska risker.
 
Varje idrottsligt aktiv person ansvarar för sitt intag av mediciner och
kosttillskott. Ingen ledare i SBBK kan ta ansvar för din medicinering. För viss
medicinering kan dispens ges.
 
Det finns risk för ofrivillig doping när man av läkare eller tandläkare, som
inte har idrottslig erfarenhet, får preparat utskrivna. När man får mediciner
utskrivna bör man informera behandlande läkare eller tandläkare om att
man är idrottsman. På så sätt kan man undvika ofrivillig doping.
 
Dessutom ska du alltid kontrollera vad som gäller den medicin du fått på
RF’s röd gröna lista.