Syftet med 1968-klubben är att skapa ett nätverk och forum för personer med ett stort SBBK-hjärta som vill engagera sig och stötta klubben lite extra.
 
 
1968-klubben ska ha en egen styrelse med mandat och ansvar att genomföra projekt och aktiviteter inom ramen för sin egen ekonomi.
 
Som medlem i 1968-klubben får Du:
• Medlemskap i SBBK och unika medlemskort
• Ditt namn på plakett på 1968-klubbstavla i Täljehallen
• Ditt namn på speciell plats på SBBK:s hemsida
• 1968-klubbsnål
• Lagfoton, herr- och damlag
• Rabatterade säsongskort med egen stol
• Halvtidsfika vid samtliga hemmamatcher
 
1968-klubbens intäkter kommer från den utökade och värdefyllda medlemsavgiften. 300 kronor går till SBBK för det ordinarie medlemskapet.
 
Därtill kan aktiviteter (lotterier, insamlingar, evenemang, etc.) anordnas för att generera mer medel till 1968-klubbens verksamhet.
 
Exempel på aktiviteter kan vara:
• Projekt för att bevara och lyfta fram klubbens historia
• Utforma ett stipendium för lovande ledare,1968-klubbens stipendiat (stöd till utbildningar, studieresa, seminarier, etc.)
• Arrangera sammankomster för klubbens medlemmar
• Utse ”1968-klubbens spelare” varje säsong, herr och dam
• Utse SBBK-legendarer
• Utse stipendiater
• Med mera…
 
Vill Du bli medlem i SBBKs 1968-klubb?
 
Betala in medlemsavgiften 1.968 kronor på BG 270-7180 och märk
inbetalningen med ”Namn och 1968-klubben”.