Vision, mål och värdegrund 

1.1 Vision

Södertälje Basketbollklubb (SBBK) är en förening som satsar på utveckling av såväl elit- som breddverksamhet. Föreningens elitlag ska återfinnas i den absoluta Sverigeeliten och ska, om de kvalificerar sig för det, så långt möjligt delta i europeiskt cupspel. Alla som vill spela basket i Södertälje, ska – var och en efter sin förmåga och ambition – i välorganiserad form kunna göra det inom SBBK.

 

SBBK ska vara ett föredöme inom svensk idrott och ta ett stort samhällsansvar i Södertälje. SBBK ska ha den stora klubbens ambitioner, kvalitet och resurser i samklang med den lilla klubbens gemenskap, tillgänglighet och trygghet.

 

1.2 Mål

SBBKs mål sammanfattas i ett övergripande dokument.  Målen är strukturerade efter klubbens olika verksamhetsområden. Dessa verksamhetsområden sammanfaller i stort sett med de ”portföljer” som SBBKs styrelse är organiserad i:

* Ekonomi

* Telge, damelit

* Kings, herrelit

* Elitförberedande ungdom

* Ledarrekrytering, ledarutveckling

* Bredd

* Samarbetspartners, försäljning

* Arrangemang

 

* Kommunikation

 

1.3 Värdegrund 

SBBK har sedan starten 1968 vuxit från ett litet kompisgäng till en stor förening med omfattande verksamhet.

Bakgrund

Tusentals människor har genom åren engagerat sig i SBBKs arbete och utveckling.

Människor som länge stått för våra gemensamma värderingar går ibland vidare, samtidigt som nya människor med mindre erfarenhet av SBBK engagerar sig i klubben.

Syfte
Genom att idag kontinuerligt lyfta fram och på olika sätt tillämpa en levande värdegrund för våra spelare, coacher, föräldrar, anställda och ideella krafter, tror vi att vi i vardagen och på sikt bidrar till dels att stärka vår ”klubbkänsla” och individens välmående, dels att nå klubbens resultatmål och steg för steg närma oss vår vision.

Ledord
   •  Tillsammans
   •  Trygghet
   •  Glädje
   •  Drivkraft
   •  Kvalitet

Ett dokument, vars syfte är att förklara och exemplifiera vad värdegrunden är och hur vi drar nytta av den, finns på hemsidan under rubriken SBBK/Värdegrund