Till alla barn & ungdomsledare och tränare i SBBK

Fredag 20 december 2019

Den 1 januari 2020 så införs ett krav (tidigare uppmaning) på att alla ledare- och tränare i idrottsförening (IF) som tillhör RF och som erbjuds uppdrag eller tilldelas uppgifter som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, visarupp aktuellt begränsat registerutdrag för den aktuella föreningen.

För SBBKs del innebär det att du som ledare och tränare visar upp ditt begränsade registerutdrag för någon av följande medarbetare i barn & ungdomsverksamheten.

Andreas Enberg
Tobias Andersson
Alexander Wikner
Jeanette Johansson

 

Det finns två sätt att visa upp sitt begränsade registerutdrag på.

1. I digital form

Kopia på begränsat utdrag skickas till basket@sbbk.se

2. I fysisk form

Visa upp ditt begränsade registerutdrag för någon av de ovan nämnda medarbetarna på barn & ungdom

 

Oavsett vilken form man väljer att använda sig av, är sista dag att visa upp eller skicka in sitt utdrag den 31 januari 2020.

Mer info om detta finns att läsa på följande länk hos RF:

https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott/fragorochsvaromregisterutdrag

 

Vi är tacksamma för att ni tar er tid för detta. Syftet med det nya kravet är att bidra till att skapa en trygg miljö för barn & ungdomsidrott.

Relaterade nyheter

Breddverksamheten