SBBK satsar på basketföräldrarna - tillsammans med en av landets ledande experter

Onsdag 6 januari 2021

Johan Fallby utbildar föräldrarna i SBBK.
Johan Fallby utbildar föräldrarna i SBBK.

SBBK har påbörjat en utvecklingsresa med en rad insatser för att utveckla klubbens ungdomsverksamhet. En viktig målgrupp är föräldrarna till barn och ungdomsspelarna i klubben. Nu har SBBK inlett en utbildningssatsning för föräldrarna tillsammans med en av landets ledande experter på området - författaren och idrottspsykologiska rådgivaren Johan Fallby.

 

Alexander Wikner Nordberg är sportchef för Barn och Ungdom i SBBK och enligt honom är föräldrarna en viktig målgrupp för att spelarna i klubben ska få en så bra utvecklingsmiljö som möjligt.

 

– SBBK ser föräldrarna som en viktig del av det enskilda barnets och lagets utveckling samt SBBK:s utveckling som förening. Vi vill med våra föräldrautbildningar bidra till att skapa en förståelse och ökad kunskap hos våra föräldrar för hur de genom dialog och samverkan med tränaren och föreningen kan stötta sitt barn på ett sätt som både gynnar det enskilda barnet och hela gruppens utveckling, säger Alexander Wikner Nordberg.

 

I slutet av 2020 genomförde SBBK det första utbildningstillfället med ett 40-tal basketföräldrar under ledning av Johan Fallby.  På grund av corona genomfördes utbildningskvällen helt digitalt. Under våren kommer ytterligare två utbildningstillfällen erbjudas för alla föräldrar till spelare i klubben.

 

Johan Fallby är idrottspsykologisk rådgivare, författare och föreläsare. Han har bland annat haft uppdrag för FC Köpenhamn, Djurgårdens IF, Svenska Fotbollförbundet samt Sveriges Olympiska kommitté. Han jobbar med rådgivning och handledning i många olika idrotter -  för föreningar, lag och elitaktiva. Johan Fallby är knuten till och deltar i forskningsprojekt med forskningsgruppen i idrottspsykologi på Högskolan i Halmstad sedan snart 20 år. Under de senaste åren har han allt mer inriktat sig på målgruppen idrottsföräldrar och har skrivit boken "Gör det bättre själv om du kan - Stötta ditt barn till hållbar och framgångsrik idrott". 

 

Varför behövs det föräldrautbildning?

 

– Föräldrar känner sitt eget barn bäst av alla. Föräldrarnas emotionella och praktiska stöd har stor påverkan på barnens upplevelse av idrotten och utveckling som idrottare. Om föräldrarna lär sig mer om verksamheten och får en ökad förståelse för föreningen, ledarnas och deras egna roll och agerande så kan de stötta på ett bättre och mer positivt sätt. Då är det även lättare att ifrågasätta om verksamheten är dålig, för som förälder vill man såklart att sitt barn ska vara i en så bra verksamhet som möjligt. Det uppstår så mycket missförstånd och meningsskiljakter i onödan som skulle kunna undvikas med mer dialog, förståelse och utbildning, säger Johan Fallby.

 

Förutom att utbilda sig, vilka är dina främsta tips till föräldrar till idrottande barn?

 

– Var nyfiken. Prata med andra föräldrar, fråga hur ledarna och föreningen tänker. Men framför allt prata med ditt barn, fråga och lyssna vad ditt barn tycker om idrottandet. Du behöver inte ge massor av råd och tips om ditt barn inte ber om det, låt det vara på barnets villkor. Det är viktigt att du inte säger saker som går isär med det som ledarna för laget säger, för det blir förvirrande för ditt barn. Om du vet hur föreningen, ledarna och ditt barn tänker så kommer du som förälder kunna stötta på ett bra sätt, säger Johan Fallby.

 

När kan det bli fel?

 

– En vanlig sak är att man vill barnen så väl att det blir för mycket. Man ger barnet de snyggaste dojorna, de dyraste grejerna och kanske till och med säger att "nu lägger jag ner massor tid på dig". Då är risken att man skapar en omedveten skuld till barnet av att de ska behöva ge tillbaka. Idrott ska vara kul för barnet, inte innehålla massor av press. Men sen kan det bli åt andra hållet också, att man inte stöttar tillräckligt, man visar inte att man bryr sig. Det kan handla om att barnet går igenom en tuff period med sitt idrottande och hade de bara fått stöd hade de fortsatt, men utan stöd finns risken att de slutar, säger Johan Fallby och fortsätter:

 

– En annan sak är att man inte har tillräcklig kunskap och så har man ett barn som tidigt är duktig och så driver man på för tidig specialisering utan att det är nödvändigt.

 

Har du några tips till ledare som också är förälder till en spelare i laget?

 

– Det viktigaste är att vara tydlig med de olika rollerna. Att i hallen är man tränare och när man stiger utanför hallen så är man förälder. I bilen hem från matchen är du inte längre tränaren, utan den stöttande föräldern. I din roll som ledare är det viktig att inte barnet känner att du är extra hård eller extra snäll mot ditt barn. Det kan vara bra att prata med din tränarkollega om det, då kan denne balansera upp. Som ledare kommer det vara situationer där andra i laget eller föräldrar tycker olikt dig och det kan påverka ditt barns roll och trygghet i gruppen. Då är det viktigt att du pratar med ditt barn hur hen känner, säger Johan Fallby.

 

Hur bör man som ledare agera för att hantera föräldrarna på ett bra sätt?

 

– Bjud in till dialog, stäng dem inte ute. Försök ha en träff med föräldrarna där ni inte bara pratar om vilka turneringar ni ska åka på utan berätta om ditt ledarskap och hur ni ledare tänker samt hur föräldrarna kan stötta på bästa sätt. Hur vi tillsammans -  föräldrar och ledare kan skapa en så bra idrottsmiljö för de aktiva som möjligt. Våga ha dialogen med föräldrarna helt enkelt, men sen är det ledarna som bestämmer, säger Johan Fallby.

 

Vad tycker du om att SBBK valt att satsa på målgruppen föräldrar?

 

– Tycker det är väldigt bra, såklart. Man får en starkare förening om man öppnar upp och bjuder in till dialog och med det får man också kloka synpunkter från föräldrarna. Sen kommer man inte förändra något för att man haft en träff, det är ett ständigt pågående arbete och dialogen behöver fortgå över tid. Det behöver finnas en vilja hos klubben i stort att fortsätta bygga dialogen, för det kommer nya lag och nya föräldrar. Men det är en viktig signal att en förening med sån tradition som SBBK gör det här jobbet och det är en väldigt bra start, säger Johan Fallby.

 

Men SBBK:s arbete med föräldrar stannar inte med tre utbildningsträffar utan klubben gör fler insatser för målgruppen.

 

– Vi har under hösten startat upp ett föräldraråd med alla lagföräldrar i våra lag födda 2009-2002. Utöver det låter vi våra föräldrar vara med och tycka till och utvärdera föreningens arbete genom en föräldraenkät som vi skickar ut i december respektive maj varje år, säger Alexander Wikner Nordberg.

 

Utbildningsträffarna sker i samverkan med RF-SISU Sörmland.

 

Johan Fallbys tips till dig som basketförälder vid match

 

DET VIKTIGASTE TIPSET

Överdramatisera inte tävlingen! Ditt barn vet redan att det är ”viktigt” och är säkert lite nervös. Förstärk inte den känslan.

 

INFÖR TÄVLING

 

 • Fråga ditt barn hur du kan stötta på bästa sätt.
 • Var positiv och lugn. Om du känner dig stressad, nervös eller orolig – försök att hålla dig borta från ditt barn.
 • Undvik att coacha eller ge tips. Risken är att du stressar upp ditt barn istället för att hjälpa det. Barnet ska lära sig att tävla på sitt sätt.

UNDER TÄVLING

 • Glöm inte att njuta av ditt barns tävlande. Tänk på att detta är fina upplevelser ni delar tillsammans. Var positiv, optimistisk och glad.
 • Uppmuntra och heja på ditt och andras barn, men på ett ansvarsfullt sätt. Kom ihåg att det är barnens tävling och att prestationen är viktigast, inte resultatet.
 • Lägg band på dina känslor. Gå bort från planen om du känner att du tappar kontrollen. Som idrottsföräldrar kan ni påminna varandra om att uppträda lugnt och sansat.

EFTER TÄVLING

 • Påminn dig själv om varför ditt barn idrottar, inte vilka resultat det gör. Ge ett positivt och lugnt stöd efter alla tävlingar. Ät en korv eller en glass tillsammans och låt barnet bestämma vad ni ska prata om.
 • Prata aldrig resultat, även om det är svårt att låta bli. Fokusera på ditt barns prestation, vad som fungerade bra, om barnet lärt sig något och om det var roligt att idrotta.
 • Hjälp ditt barn att dra lärdomar från tävlingar. Uppmuntra till egna utvärderingar med både positiva och negativa delar. Låt barnet styra utvärderingen.

LÅNGSIKTIGT

 • Låt ditt barn skapa mål kring sådant det själv kan påverka: prestationsmål (jag vill utveckla), processmål (så här ska jag göra) och beteendemål (vad gör jag i konkreta handlingar). Undvik resultatmål som jämför barnet med andra (jag vill vinna, vara uttagen, vara bättre än andra).
 • Skapa ett nätverk med människor omkring dig som du litar på. Prata med dem om dina upplevelser, checka av dina känslor och be om råd när det behövs.
 • Om någon uppträder olämpligt ska du alltid prata med den personen. Ta upp det på ett lugnt sätt och gärna på en avskild plats. Kontakta föreningen, förbundet och/eller tävlingsarrangören om problemet återkommer.

 

För fler tips följ Facebook-sidan "Idrottsföräldrar" 

 

Här kan du köpa Johan Fallbys bok "Gör det bättre själv om du kan - Stötta ditt barn till hållbar och framgångsrik idrott". 

Torsdag den 21 januari, 18.00 - 20.00 är alla föräldrar i SBBK välkomna på föräldrautbildning 2:3 anmäl dig här!

 


Rikard Aspegren

Relaterade nyheter

Breddverksamheten