SBBK B&U informerar & önskar alla en trevlig sommar!

Torsdag 9 juli 2020

Hej,

 

sommarlov, semestrar och den nya SBBK-logon är här!
 
Juli månad innebär en paus i vår barn & ungdomsverksamhet, innan vi startar om utvilade och fulla av energi i augusti.
 
Vårens barn & ungdomsverksamhet har pga av den pandemi Sverige och hela världen befunnit sig i, sett väldigt annorlunda ut jämfört med vad vi är vana vid.
 
Vi har dock försökt att ta ett ansvar för såväl verksamheten i vår förening som för samhället i stort.
 
Detta ledde till att vi den 13 mars valde att stänga ner all basketverksamhet under en vecka.
Vi upplevde en stor oro för den situation samhället befann sig i och vi respekterade den osäkerhet och otrygghet som vi såg i samhället och i föreningen.
 
Vi behövde tid för att utreda hur verksamheten kunde komma att organiseras annorlunda framåt, i en tid där vi i SBBK ville bidra till social distansering och minskad smittspridning i samhället.
 
Under den vecka som vi höll verksamheten stängd bjöd vi in alla tränare och ledare i föreningen till ett informationsmöte, både kring verksamheten i stort som den speciella situation som uppstått i om Covid-19. Detta var ett sätt för SBBK att få informera och samtidigt ett viktigt tillfälle för våra tränare och ledare att ställa frågor till organisationen.
 
Efter en vecka helt utan basketverksamhet valde vi att starta upp vår verksamhet igen, men under förutsättningen att alla våra lag fick bedriva sin träningsverksamhet utomhus.
 
De allra flesta basketspelare och tränare har inte valt basket för att det är en utomhussport, och att träna i snålblåst och lägre temperaturer var en utmaning, men här vill vi ge beröm till både spelare och tränare, som vi tycker respekterade och hade förståelse för SBBKs beslut och var positiva i sin inställning och kreativa i sin träningsplanering under de nya förutsättningar som rådde.
 
Tack!
 
Efter 7 veckor av utomhusträning valde vi att under restriktioner som innebar begränsat antal deltagare, noggrann handhygien, egen boll och inga passningar och spelmoment, starta upp inomhusverksamheten igen måndagen den 11 maj.
 
För att så många spelare som möjligt skulle få starta upp sin inomhusträning skapade vi utöver lagträningar även Öppet Hus-verksamhet för spelare födda 2009-2010 och 2011-12. En verksamhet som kom att bli välbesökt och ett koncept vi med säkerhet kommer att vilja använda oss av igen.
 
Spelarna får lära känna nya kompisar och under en kortare period även coachas av andra tränare, vilket vi ser som positiva inslag för unga basketspelare.
 
Den glädje och energi vi såg hos våra spelare och tränare i samband med att inomhusverksamheten öppnade upp gav oss mycket energi och det var en viktig påminnelse om hur mycket basket betyder för våra medlemmar!
 
Den positiva energi vi såg i barn & ungdomsverksamheten under den här perioden gav SBBK en välbehövlig energi boost i arbetet med att hantera det tuffa ekonomiska läget föreningen, precis som stora delar av övriga samhället befunnit sig i under våren.
 
För barn & ungdomsverksamheten har fokus under hela våren varit mest koncentrerat till att analysera, förstå och utveckla verksamheten för säsongen 2020-21.
 
Vi har under våren haft individuella coachsamtal med den absoluta majoriteten av alla våra tränare men även med andra personer med lång erfarenhet och kunskap om SBBK och vår barn & ungdomsverksamhet. 

 
Såväl föräldrar som tidigare och nuvarande tränare i olika verksamheter har bjudits in till samtal.
Vi har utöver de samtal som genomförts för att lyssna in verksamheten initierat ett arbete med att regelbundet börja mäta verksamheten och hur den uppfattas av våra coacher, spelare och föräldrar.
 
Enkäter har under våren gått ut till vår coachgrupp, föräldrar och spelare födda 2010 – 2002.
 
Vi har velat undersöka hur SBBK uppfattas och var vi redan är väldigt bra idag men också lära oss om var våra utmaningar ligger, och sedan få en möjlighet att reflektera över och arbeta med dessa för att utveckla verksamheten vidare.
 
Det som binder samman alla våra olika verksamheter, lag och människor i olika åldrar och med olika erfarenheter och kunskaper är våra gemensamma värderingar i SBBK.
 
För SBBK är det viktigt att föreningen ska genomsyras av vår värdegrund och en stark känsla av:
 
TILLSAMMANS
GLÄDJE
TRYGGHET
DRIVKRAFT
KVALITÈ
 
Detta är grunden till den verksamhet vi vill bedriva och hur vi vill att verksamheten uppfattas av alla våra medlemmar, oavsett vilken verksamhet man verkar i i föreningen.
 
Värdegrunden bygger på begrepp som varit viktiga och centrala i SBBKs historia och utveckling, som begrepp vi ser som centrala i en välkomnande, trygg och modern idrottsförening.
 
I barn & ungdomsverksamheten finns det som tillägg till värdegrunden ett övergripande syfte, som vi formar vår verksamhet utifrån:
 
”Så många som möjligt, så länge som möjligt, i en så trygg, positiv och utvecklande idrottsmiljö som möjligt!”

Vårt syfte tillsammans med vår värdegrund hjälper och guidar oss varje dag när vi organiserar vår verksamhet och möter våra medlemmar.
 
Till säsongen 2020-21 kommer det att märkas en rad skillnader i hur vi väljer att organisera oss i SBBK och i barn & ungdomsverksamheten, och vi hoppas att de förändringar vi väljer att göra kommer att uppfattas som positiva av verksamheten.
 
Redan i februari fick SBBK barn & ungdom ett tydligt uppdrag av SBBKs styrelse.
 
Uppdraget löd att initiera en tydlig satsning på våra tränare och ledare i SBBK. Ett spännande och viktigt uppdrag för oss som arbetar i barn & ungdomsverksamheten.
 
Satsningen har kommit att omfatta:
 
Aktiv rekrytering (av tränare till alla våra verksamheter)
 
Utbildning (möjligheter till utbildning för alla tränare, oavsett tidigare erfarenhet)
 
Stöttning (Individuella coachsamtal med alla tränare 2 gånger per år)
 
Goda villkor/avtal (alla tränare ska ha ett avtal med SBBK, där rättigheter och skyldigheter som tränare tydligt framgår)
 
Utvärdering (Via enkätundersökningar till alla våra tränare, föräldrar och spelare 2 gånger per år)

 
Styrelsen är även tydliga med att SBBK ska arbeta aktivt med att rekrytera och engagera fler kvinnliga tränare och ledare i verksamheten.
 
SBBK har för säsongen 2020-21 arbetat fram en utbildningskatalog, där alla tränarutbildningar, spelarutbildningar och föräldrautbildningar finns samlade.
 
Detta dokument har redan börjat att spridas och kommer att nå alla innan nästa säsong startar upp i augusti.
Vi har i SBBK en vision om en lärande organisation som är på väg framåt , där man oavsett vilken roll man har eller hur länge man verkat i föreningen, har en lust till lärande och får möjligheter att utbildas, utmanas och utvecklas i SBBK.
 
För att få möjlighet att lyssna in våra verksamheter kommer vi även att organisera oss på ett annorlunda sätt än tidigare.
 
Det här innebär för oss att vi till nästa säsong kommer att ha:
 
En gemensam logo för hela SBBK.
En barn & ungdomsverksamhet, där alla våra grupper och lag från smurf – U16 känner sig delaktiga och är med.
En Områdesgrupp och en Områdesansvarig i samtliga av våra fem för säsongen 20-21, utvalda stadsdelar i Södertälje.
En coachgrupp, där man oavsett vilken verksamhet man verkar i, är en del.
Ett föräldraråd, där alla lagföräldrar i våra U13 – U17 lag finns representerade.
Ett spelarråd, där alla lagkaptener (och en lagkompis om man vill) i våra U13 – U17-lag finns representerade.

 
Vi vill med de satsningar och förändringar som vi gör tillsammans med våra medlemmar utvecklas och växa.
Vi vill väldigt gärna bli fler som spelar basket i SBBK men det viktigaste för föreningen är att de medlemmar vi har känner sig delaktiga, trygga, har roligt och känner att de utvecklas i vår verksamhet.
 
 
Vi önskar alla en trevlig sommar,
så ses vi i hallarna när säsongen startar igång i augusti!
 

Baskethälsningar,
 
Alexander Wikner
Sportchef Barn & Ungdom
SBBK

Relaterade nyheter

Breddverksamheten