Lugnt Årsmöte i SBBK

Onsdag 29 september 2021

Under tisdagskvällen hölls SBBK:s årsmöte i Täljehallen, inför runt 30-talet medlemmar. Ordförande för mötet var Boel Godner, som med van hand lotsade mötet genom agendan.
 
Klubbdirektören Johan Strömwall redogjorde för verksamhetsberättelsen detta starkt
pandemipåverkade år, och klubben kan trots svåra tider visa på en rad områden där man utvecklats,
bl. a. Barn & Ungdom (klar ökning av antal ungdomar och basketaktiviteter i Södertäljes idrottssvaga
områden) och jämlikhet (stort omtag på damsidan).

Årsredovisningen visar på ett minusresultat på 174 Tkr, mycket beroende på vissa
redovisningsrutiner som lagts om med både krav och stöd av klubbens nye revisor, året som enskild
ekonomisk företeelse har däremot slutförts med ett klart plusresultat.
Klubben har också, via en ökad aktieutdelning från Täljehallen AB, lyckats skriva ner den balanspost
på nära minus 4 Mkr klubbens haft i bagaget sedan ett antal år. Styrelseledamoten Thomas
Andersson, som föredrog just denna punkt, poängterade att detta var mycket viktigt för SBBK:s
framtid.

Efter revisor Rikard Moosbergs redogörelse och rekommendation beviljades SBBK:s styrelse
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020/2021.
Medlemsavgiften förblir oförändrad.

Det fanns två inkomna motioner, den ena, som styrelsen biföll, handlade om att det är ok att nyttja
och ekonomiskt ersätta den kompetens som finns inom styrelserna för SBBK och Täljehallen AB om
allt sker tydligt, avtalat och transparent.

Den andra motionen, som styrelsen valde att se positivt på men som man vill genomarbeta
ytterligare innan beslut på nästa årsmöte eventuellt kan tas, handlade om hur Valberedningen utses.
Därefter gick mötet till val;
Till ny ordförande på 2 år valdes enhälligt Thomas Andersson.
Till 2 nya år i SBBK:s styrelse omvaldes Carola Skoog och Ulrica Holmqvist.
Till nya ledamöter, valda på 2 år, utsågs Joakim Nordlund och Mats Appell.
Till ordinarie revisor på ytterligare 1 år valdes auktoriserade revisorn Rikard Moosberg, och till
suppleant valdes auktoriserade revisorn Maria Carlstedt, båda från revisionsbyrån Carlstedt & Lind
AB.

Valberedningen omvaldes för en tid av 1 år, vars instruktion förblir i princip densamma som tidigare.
Ordförande Boel Godner avslutade sedan detta lugna möte, och avtackades med blommor av SBBK:s
nye ordförande Thomas Andersson.

Relaterade nyheter

 • Skalhuset.se

  Skrivet 2022-09-13

  SBBK kan stolt meddela att Skalhuset.se har förlängt sitt partnerskap med klubben som officiell partner.

  Läs mer
 • Fler bilder

  SBBK golfen i Trosa är avgjord.

  Skrivet 2022-09-12

  I blåsigt men vackert väder avgjordes i fredags SBBK golfen på Trosa golfklubb. Över 30 spelare och sponsorer tillsammans med en del andra SBBK:are hade en mycket trevlig dag.

  Läs mer
 • SBBK Golfen 2022

  Skrivet 2022-08-23

  Nu är det hög tid att anmäla sig till SBBK-golfen den 9:e september om du inte redan gjort det!! Deadline för anmälan är den 26:e augusti!

  Läs mer
SBBK