Klasser klara för LT-Cup superfinaler 16-17 februari 2019

Torsdag 15 november 2018

Flickor åk 4 Pojkar åk 4 Flickor åk 5
Pershagen 4c Rosenborg 1 Soldala 
Rosenborg 2 Brunnsäng 4c Blombacka 5b
Blombacka 4a Oxbacken 4:2 Pershagen 5a
Kringla 4:2 Soldala 4:1 Engelska 2
Soldala 4:2 Pershagen 4b Blombacka 5a
Brunnsäng 4b Pershagen 4c Rosenborg 2
Soldala 4:1 Kringla 4:1 Kringla 5:1
Engelska 3 Soldala 4:2 Kringla 5:2

 

Pojkar åk 5 Flickor åk 6 Pojkar åk 6
Soldala 5:1 Rosenborg 1 Rosenborg 1
Rosenborg 2 Blombacka  Rosenborg 2
Engelska 1 Pershagen 6b Soldala 6:1
Brunnsäng 5b: 2 Pershagen 6a Soldala 6:2
Blombacka 5a Kringla 6:2 Fornbacka 
Fornbacka 5b Rosenborg 2 Blombacka
S-tälje friskola 5a Kringla 6:1 Pershagen 6a
Pershagen 5b Soldala Brunnsäng 6b

Relaterade nyheter

Breddverksamheten