Valberedningens Ledamöter

 • Per-Olof Fahlander

  +46 70 838 26 50 per-olof.fahlander@sbbk.se

  Valberedningens Ordförande

  P-O har spelat med SBBKs A-­lag, tränat SDV-­ och Allstar-lag och har under många år varit ordförande i SBBKs styrelse. Han har tidigare arbetat på Scania och varit VD för ett av dotterbolagen. Nu för tiden driver han ett eget konsultföretag. P-O har ett stort kontaktnät i och utanför Södertälje.

 • Mats Appell

  +46 70 827 47 95 matte@mandarinab.com

  Ledamot i valberedningen

  Mats har spelat i Kings och ingår numera i Kingsgruppen, som styr och utvecklar SBBKs herrelitverksamhet. Han är också aktiv som ungdomstränare på breddsidan. Mats arbetar sedan länge på produktionsbyrån Mandarin i Södertälje.

 • Peter Sund

  +46 70 818 36 51 peppesund@gmail.com

  Ledamot i valberedningen

  Peppe har spelat med SBBKs A-lag, tränat SDV- och Allstar-lag och under ett antal år varit ledamot i SBBKs styrelse. Han har varit ekonomichef på ett av Scanias intressebolag och är numera pensionär.