Valberedningens Ledamöter

 • Peter Sund

  Ordförande

  +46 70 818 36 51 peppesund@gmail.com

  Ledamot i valberedningen

  Peppe har spelat med SBBKs A-lag, tränat SDV- och Allstar-lag och under ett antal år varit ledamot i SBBKs styrelse. Han har varit ekonomichef på ett av Scanias intressebolag och är numera pensionär.

 • Mats Appell

  +46 70 827 47 95 matte@mandarinab.com

  Ledamot i valberedningen

  Mats har spelat i Kings och ingår numera i Kingsgruppen, som styr och utvecklar SBBKs herrelitverksamhet. Han är också aktiv som ungdomstränare på breddsidan. Mats arbetar sedan länge på produktionsbyrån Mandarin i Södertälje.

 • Staffan Ternby

  +46 70 557 43 57 staffan@ternby.se