Bästa medlem

Vi som är valda att ingå i valberedningen är glada att du läser detta. Vi vill berätta vad valberedningen är och vad vi gör. Vi börjar med den kortaste beskrivningen vi kan komma på:

Valberedningen består av tre personer valda vid SBBKs årsmöte. Vår huvuduppgift är att vid nästa årsmöte presentera och föreslå kandidater, som vi tycker att de närvarande vid årsmötet, bör välja in i SBBKs styrelse.

Vilka är vi – dvs valberedningsledamöterna under säsongen 2016/2017? 
Valberedningens ordförande är Per-­Olof Fahlander (avgick den 19/6-2017). Övriga ledamöter är Mats Appell och Peter Sund. I slutet av detta informationsdokument finns några rader om vår bakgrund och därmed egentligen också varför vi blivit valda. En av förutsättningarna för att bli vald är att man bedöms ha förmåga att sköta valberedningsprocessen på ett bra sätt. 

Det finns en instruktion som tagits fram för att valberedningen själv, tillsammans med medlemmarna och klubbledningen ska kunna ha en gemensam uppfattning om hur det bör gå till att söka och välja personer till olika ”befattningar” inom styrelsen. Denna instruktion hittar ni också under rubriken ”Valberedning” här på SBBKs hemsida. 

Valberedningsarbetet utvecklas egentligen hela tiden, precis som hela SBBK. En sak som vi hoppas på i år och varje år framöver, är att ni som är medlemmar vill ta chansen att komma med förslag på personer, som ni tror skulle kunna hjälpa SBBK att ständigt vara en av Sveriges bästa idrottsföreningar. Vi i valberedningen kommer att försöka hjälpa er att få koll på vilka kompetenser vi söker under aktuell säsong, för närvarande alltså inför säsongen 2017/2018. Vi sammanställer sedan inkommande förslag, gör vår bedömning av de föreslagna kandidaterna och kontaktar dem som hamnar högst på listan. Med dessa tar vi upp gemensamma diskussioner för att utröna i vilken mån de har lust och möjlighet att delta i ledningen av klubbarbetet.

Läs gärna valberedningsinstruktionen och fundera på saken. Ni är välkomna med frågor och synpunkter. Har ni förslag till förbättringar av instruktionen, är vi intresserade att höra dem. Och alltså, framför allt, har ni personförslag, lämna dem till oss. Kontaktuppgifter finns under rubriken Valberedning.

Observera att det går bra att även lämna förslag avseende personer som ni vill ha in i valberedningen -­‐ vilken inte alltid måste bestå av ”gubbar”. 

Per­‐Olof Fahlander, valberedningens ordförande

Avgick den 19/6-2017
P-O har spelat med SBBKs A-­lag, tränat SDV-­ och Allstar-lag och har under många år varit ordförande i SBBKs styrelse. Han har tidigare arbetat på Scania och varit VD för ett av dotterbolagen. Nu för tiden driver han ett eget konsultföretag. P-O har ett stort kontaktnät i och utanför Södertälje. 

Mats Appell, ledamot i valberedningen
Mats har spelat i Kings och ingår numera i Kingsgruppen, som styr och utvecklar SBBKs herrelitverksamhet. Han är också aktiv som ungdomstränare på breddsidan. Mats arbetar sedan länge på produktionsbyrån Mandarin i Södertälje. 

Peter Sund, ledamot i valberedningen 
Peppe har spelat med SBBKs A­‐lag, tränat SDV­‐ och Allstar­‐lag och under ett antal år varit ledamot i SBBKs styrelse. Han har varit ekonomichef på ett av Scanias intressebolag och är numera pensionär.

Filer