Förord och innehållsförteckning

Förord     

Läroplanen ska fungera som underlag och stöd för coacher och ledare och ska kontinuerligt byggas på och förbättras. Den är ett levande dokument. 

För de informations- och utbildningstillfällen som äger rum, kan olika flikar ligga till grund. Då kan förbättringar och uppdateringar bli aktuella. 

Mer omfattande dokument anges här med aktuella länkar.  

I gruppen ingår för närvarande Rolf Skuncke (sammankallande), Per-Olof Fahlander, Robert Andersson, Jan-Lennart Andersson, Alexander Wikner, Christian Önfelt och Andreas Enberg. 

Innehållsförteckning Läroplan  

1 Vision, Mål och Värdegrund 
1.1 Vision 
1.2 Mål 
1.3 Värdegrund 

2 Verksamhetsstruktur 
2.1 Verksamhetsbild
2.2.1 Årscykel Breddlag
2.2.2 Årscykel EF-lag
2.3 SBBK-modellen
2.4 Sportråd
2.5 Spelarråd
2.6 Lagledarråd
2.7 Öppen verksamhet åk 5
2.8 Lagindelning åk 6

3 Kontrakt 
3.1 Kontrakt Breddledare
3.2 Kontrakt EF-ledare 

4 Administrativa checklistor 
4.1 Checklista Breddledare
4.2 Checklista EF-ledare 

5 Hälsofrågor 
5.1 Kost & Hälsa
5.2.1 Medicinskt stöd Elitspelare
5.2.2 Medicinskt stöd EF-spelare
5.2.3 Medicinskt stöd Breddspelare
5.2.4 Medicinsk information till spelare/ledare
5.2.5 Hjärnskakning - hjärnplattan
5.2.6 Frågeformulär hjärtscreening
5
.2.7 Ätstörningar
5.3 Doping 

6 Spelet 

7 Utbildning 
7.1-7.2 Funktionärs- och ledarutbildningar