Doping 

Det  finns  risk  för  ofrivillig  doping  när  man  av läkare eller tandläkare, som inte har idrottslig erfarenhet, får preparat utskrivna. När man får mediciner utskrivna ska man informera behandlande läkare om att man är idrottsman/kvinna.

På så sätt kan man undvika ofrivillig doping. Dessutom ska Du alltid kontrollera vad som gäller den medicin Du fått på RF's sk. "Rödgrön-lista".