Vårens spelarenkät i SBBK Barn & Ungdom!

Torsdag 14 maj 2020

Spelarenkäten hjälper SBBK att utveckla Barn & Ungdomsverksamheten.
Spelarenkäten hjälper SBBK att utveckla Barn & Ungdomsverksamheten.
Hej,
 
idag skickar SBBK Barn & Ungdom ut vårens spelarenkät till alla spelare födda 2010 - 2004.
 
Då SBBK vill att våra basketföräldrar ska vara väl införstådda med vilka frågor vi ställer till spelarna, kommer enkäten att skickas ut till spelarens registrerade målsman i vårt medlemsregister.
 
Vi vill att det ska vara en full transparens för vilka såväl frågorna i enkäten är som syftet med att vi publicerar en spelarenkät.
 
Syftet med att låta spelarna svara på en enkät med frågor kring hur de upplever SBBKs barn & Ungdomsverksamhet är att SBBK tycker att det är viktigt att man som förening får med barnens perspektiv och röst i utformningen av verksamheten.
 
Genom att våra spelares föräldrar får enkäten skickade till sig har de dels möjlighet att uppmärksamma barnet eller ungdomen på att det är dags att fylla i enkäten som att hjälpa framförallt de lite yngre spelarna om det är någon eller några frågor de inte riktigt förstår.
 
Enkäten är anonym och är utformad på samma sätt oavsett när man är född.
 
Vi har tidigare i april och maj gått ut med enkäter till alla våra coacher och föräldrar, där vi precis som nu ställer frågor kring hur man uppfattar SBBKs verksamhet.
 
Vi vill genom att ställa frågor till och involvera SBBKs coacher, spelare och föräldrar tillsammans skapa en förening där vi känner oss trygga, positiva och utvecklas tillsammans.
 

Baskethälsningar,
 
Alexander Wikner,
Sportchef Barn & Ungdom
SBBK

Relaterade nyheter