SBBKs årsmöte 2018

Tisdag 2 oktober 2018

SBBK:s årsmöte 2018 kommer att äga rum torsdag 18 oktober kl 19.00 i Rosenborgs matsal. Det är en något senare tidpunkt än vad föreningens stadgar föreskriver. Anledningen till förseningen är att bokslutsarbetet inkl tillhörande revision har tvingats senareläggas med anledning av arbetet med SBBK:s 50-årsfest.

Relaterade nyheter

SBBK